Zaznacz stronę

„Omów różnicę między zwinnymi i klasycznymi sposobami wytwarzania oprogramowania”. Takie pytanie otrzymałam na obronie pracy magisterskiej. Z pozoru banalne, jednak po dłuższym zastanowieniu to temat rzeka, który może posłać na dno zestresowaną studentkę. Wtedy jeszcze, mimo że posiadałam już doświadczenie zawodowe, zarządzanie projektami niezupełnie mnie nie interesowało. Wolałam być trybikiem projektu, a nie tym, który trybikami kieruje. Tym bardziej pytanie to mi nie leżało i w sumie nie jestem pewna, jakiej dokładnie udzieliłam na nie odpowiedzi. Chyba poszło nie najgorszej, bo ostatecznie zdałam na 5. 😊 Z tego miejsca pozdrawiam dr AS, który zadał mi to pytanie! Jaka jest zatem różnica między tradycyjnym a zwinnym podejściem do zarządzania projektami? Poniżej odpowiedź.

W poprzednim wpisie omówiliśmy czym jest projekt i dlaczego się nim zarządza. Wiemy, że jest to złożone przedsięwzięcie, w którym zazwyczaj bierze udział wiele osób, różne zespoły. Przedsięwzięcie to ma określony zakres, budżet i czas trwania oraz zdefiniowany cel. W jego rezultacie powinna nastąpić zmiana. Jak już wspomniałam, są różne metodyki zarządzania projektami.

SPIS TREŚCI:

 1. Klasyczne metodyki zarządzania projektami
 2. Agile, czyli metodyki zwinne
 3. Porównanie zwinnych i klasycznych metod wytwarzania oprogramowania
 4. Podsumowanie
 5. Źródła i materiały dodatkowe

Klasyczne (tradycyjne) zarządzanie projektami

Jako pierwsze omówimy klasyczne zarządzanie projektami zwane również tradycyjnym, a czasem nawet ciężkim. Opisywane jest najczęściej, choć nie tylko, w modelu kaskadowym. Wyróżnia się również modele spiralne czy przyrostowe. Najważniejszym założeniem w modelu tradycyjnym jest to, że każdy kolejny etap występuje po poprzednim. Dopuszczalne są iteracje wybranych etapów, jednak istotne jest to, że rozpoczęcie kolejnego etapu nie może nastąpić przed zakończeniem poprzedniego.

Przy bardzo złożonych projektach poszczególne etapy trwają bardzo długo (czasami wiele miesięcy) i muszą być dokładnie udokumentowane. Metody klasyczne mają dobrze zdefiniowane dokumenty powstające w czasie poszczególnych etapów projektu, odpowiednie procedury oraz całe procesy zarządzania poszczególnymi aspektami projektu (np. ryzykiem).

Cały zakres projektu oraz jego wszystkie wymagania ustalane są na samym początku, następnie są analizowane i uszczegóławiane, po czym następuje wykonanie szczegółowych specyfikacji (planów) technicznych, a potem realizacja. Etapy te są wyraźnie oddzielone i jeden wynika z drugiego. W projektach wytwarzania programowania zazwyczaj w tej sytuacji ma zastosowanie kaskadowy model wytwarzania oprogramowania lub model V).

Czasem kaskadowy sposób zarządzania projektami dopuszcza iterację między etapami planowania, realizacji i monitorowania. Oznacza to, że bardzo duży zakres dzielony jest na kilka mniejszych, możliwie odrębnych elementów. Pamiętać należy, że nadal jednak, aż do momentu przejścia do etapu zakończenia nie mamy działającego produktu. 

Etapy projektu

Jak działają klasyczne metodyki?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której bank postanawia wymienić przestarzałe oprogramowanie. Obecne oprogramowanie jest mało optymalne, bardzo wolne a dodatkowo nie jest przystosowane do obecnych standardów bankowości elektronicznej oferowanych przez konkurencję. Ponadto wszelkie zmiany w nim są czasochłonne i kosztowne.

Celem projektu (w dużym uproszczeniu) jest więc optymalizacja ponoszonych kosztów poprzez przyspieszenie obsługi klienta oraz uzyskanie nowych klientów dzięki nowoczesnej platformie bankowości elektronicznej.

Podjęto więc decyzję o zastąpieniu obecnego oprogramowania nowym. Zainicjowano projekt, zabezpieczono na jego potrzeby ludzi oraz fundusze, rozpoczęto planowanie, określono zakres. Zbieranie wymagań (na poziomie biznesowym), wymaga pogodzenia interesów i oczekiwań pracowników wielu działów, wymagało więc wielu ustaleń i spotkań. Następnie zebrane wymagania należało zamienić na projekt systemu.

Tym sposobem upłynęło kilka dobrych miesięcy, wiele osób przepracowało wiele godzin jednak owoce ich pracy istnieją, póki co wyłącznie w postaci dokumentacji. Kolejne kilka miesięcy zajmie wyprodukowanie systemu, jego przetestowanie oraz poprawa ewentualnych błędów.

Co się okazuje w czasie testów? System jest nawet fajny, działa całkiem sprawnie, ale w międzyczasie zmieniły się przepisy (a to się w Polsce zdarza niebywale często) i system wymaga „kilku” zmian. Upssss…. Samo życie.

Wady i zalety klasycznych metodyk zarządzania projektami

Czy zatem tradycyjne zarządzanie projektami jest złe? To nie tak. Jest on mało elastyczny i mało odporny na zmiany. Wymaga sprawnego zarządzania zmianą i dobrego planowania. Pozwala jednak zapanować nad bardzo złożonymi projektami, w których realizacji bierze wiele osób. Zdecydowanie przeznaczony jest do pracy w środowiskach, w których zmiany zachodzą wolno, określane są regulacjami i procedurami (np. w bankowości czy w sektorze public).

Wybrane klasyczne metodyki zarządzania projektami

 • PRINCE2
 • PMI/PMBOK

Agile, czyli zwinne zarządzanie projektami

„Najlepsza wartość biznesowa wyłania się, gdy projekty są powiązane z jasnymi celami biznesowymi, często dostarczają korzyści, a także angażują do współpracy ludzi zmotywowanych i umocowanych”. ~Filozofia AgilePM

Zwinne zarządzanie projektami to zupełne przeciwieństwo metod tradycyjnych. Są zdecydowanie bardziej dynamiczne i odporne na zmiany. Skupiają się na dostarczaniu produktu (oprogramowania) w małych iteracjach, których zakres planowany jest przed ich rozpoczęciem, a nie z góry dla całego projektu. Oczywiście zakres jako taki znany jest przed rozpoczęciem prac, jednak jego uszczegóławianie następuje w miarę postępu. W zwinnym podejściu odchodzi się też od ton wywarzanej dokumentacji (tona to nie tylko metafora, wiele projektów, mimo że mamy XXI wiek wymaga fizycznego wydrukowania powstającej dokumentacji).

zarzadzanie projektami - Zwinne i tradycyjne podejście do zarządzania projektami

W metodykach zwinnych nacisk kładziony jest na dokumentowanie wyłącznie niezbędnych rzeczy, bliskiej współpracy między osobami określającymi zakres a wytwarzającymi produkt (programistami). Produkt wydawany jest w częstych, małych iteracjach, w wyniku których powstaje działająca wersja oprogramowania. Działająca, czyli taka, z której użytkownicy mogą korzystać, dlatego duży nacisk kładziony jest na testy.

Wady i zalety metodyk zwinnych

Kluczowym czynnikiem powodzenia w tak prowadzonym projekcie jest zaangażowanie zespołu, w tym, a może nawet przede wszystkim biznesu, czyli ludzi odpowiedzialnych za wyznaczanie kolejnych elementów zakresu i jego uszczegółowienie.

Świetne prawna? Dostajemy to, co chcemy i dostajemy to szybko. W takim razie chcemy to! Ano też nie do końca. Łatwo zatracić się w chęci ciągłego ulepszania, łatwo odpłynąć od pierwotnych założeń i przekroczyć budżet czas i zakres.

Zwinne metodyki wymagają ludzi umiejących pracować w mocno zmiennym środowisku w zespołach, których istotą jest samoorganizacja. Taki sposób pracy jest trudny dla ludzi przyzwyczajonych do pracy zgodnej z procedurami z jasną listą zadań, jakie powinni wykonać. Dodatkowo w wielu firmach konieczność oddelegowania kluczowych pracowników do projektu sprawia spory problem organizacyjny a co za tym idzie pracownicy ci nie mają wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio zaangażować się w prace projektowe.

Jeśli zwinne metodyki mają tyle wad, to po co o nich w ogóle rozmawiamy? Ponieważ, jak to w życiu bywa „to zależy”. Zależy od skali projektu, ludzi i tego, co chcemy osiągnąć. 

Wybrane zwinne metodyki zarządzania projektami

 • AgilePM (DSDM)
 • Prince2Agile
 • SAFe (Scaled Agile Framework)
 • LeSS (Large Scale Scrum)
 • SoS (Scrum of Scrums)

Porównanie zwinnych i klasycznych metod wytwarzania oprogramowania

zarzadzanie projektami - Zwinne i tradycyjne podejście do zarządzania projektami
Metodyki klasyczneMetodyki zwinne
Oczekiwanie na produkt Długi czas oczekiwania na gotowy produktMałe iteracje pozwalające szybko uzyskać działający produkt
Cel i zakres Cel projektu jest jasny, znany a jego zakres dokładnie uszczegółowiony w początkowych fazach projektuPolecane gdy cel projektu nie jest do końca zdefiniowany. Kolejne elementy zakresu wybierane są i doszczegóławiane na początku kolejnych iteracji.
Wielkość projektu Duży i bardzo duży.Małe, innowacyjne, dobre dla startupów.
Zaangażowanie biznesu Niezbędne w fazach początkowych (analiza, planowanie) oraz na końcu przy testach i odbiorze produktu.Reprezentant biznesu bierze czynny udział w pracach zespołu określając i uszczegóławiając zakres.
Organizacja pracy Zespoły biorące udział w poszczególnych etapach są rozłączne.Istotą metodyk zwinnych jest bliska praca zespołów wytwórczych i biznesu, dlatego biznes jest członkiem zespołu. Wymagane jest duże zaangażowanie przez cały czas trwania projektu.
Zmiana Mało odporne na zmiany zakresu i budżetu. Wymaga procedur zarządzania zmianą.Odporne na zmianę.Polega na bieżącym reagowaniu na zmiany. Przed każdą kolejną iteracją zakres jest rewidowany.
Dokumentacja Każdy etap dokładnie udokumentowany i zatwierdzony.Dokumentacja na minimalnym poziomie niezbędnym do zapewnienia pracy zespołu.
Przykłady metodykPRINCE2®PMI/PMBOK®. Agile PMScrum 

Podsumowanie

Jak widać, zarządzanie projektami to dość złożona dziedzina. W ogromnych projektach w ogromnych firmach bardzo trudno spełnić założenia zwinnych projektów. W mniejszej skali natomiast albo w projektach innowacyjnych (np. w startupach) jest to świetny model, zwłaszcza dla wytwarzania oprogramowania. Pozwala szybko osiągnąć efekt, który można przedstawić klientom, sponsorom czy inwestorom. W szybko zmieniającym się świecie pozwala szybko reagować na zmiany.

Z drugiej zaś strony są pewne branże, gdzie zwinne metody zupełnie nie mają sensu. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić budowę autostrady w iteracjach w myśl metodyk zwinnych. Przecież sytuacja, w której w każdej iteracji przebieg drogi byłby aktualizowany jest co najmniej abstrakcyjna 😊

Wyboru odpowiedniej dla naszego projektu metodyki należy dokonywać wyjątkowo rozważnie. Często wymusza ją życie (a raczej kontrakt między klientem i dostawcą). Czasem wymuszają ją przepisy prawa, które nakładają np. wymóg ogromu dokumentacji.

Pamiętać należy, że niezależnie od motywów podjęcia danej decyzji zdeterminuje ona nasz sposób pracy przez najbliższe miesiące. Choć wizja szybkiego otrzymania pierwszych rezultatów jest niezwykle kusząca czasem okaże się, że mniejszym ryzykiem będzie zastosowanie bardziej klasycznych metod. Nie ma jednej słusznej odpowiedzi, zawsze w końcu padnie „to zależy”.

Zawsze można np. do zarządzania całością złożonego projektu wykorzystywać metodyki klasyczne, ale już w poszczególnych etapach pracować zgodnie z metodykami zwinnymi. Jak często powtarzam – wszystko zależy od sytuacji.

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Mój cykl o Agile dla Asystentka Level Master
 2. Manifest Agile
 3. Metodyki w zarządzaniu
 4. Kryteria wyboru metod zarządzania projektami

Magda Nicgorska – Analityk, Project Manager

Od zawsze pasjonuje mnie ogarnianie, planowanie, zmienianie. Pomagam małym i średnim firmom w prowadzeniu projektów. Organizuję pracę, tworzę harmonogramy i zajmuję się wszystkim tym, na co Ty nie masz czasu, a co jest ważne by zakończyć z powodzeniem Twój projekt!  Zobacz w czym mogę Ci pomóc.

Pin It on Pinterest